NL
Gratis verzending

BE Gratis verzending vanaf
€90,-

Volgende werkdag in huis

Search

  Privacy Policy

  Privacybeleid

  Versie 0.1
  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-7-2021.

  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TMknives.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat TMknives.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

  TMknives.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

   

   

  Ons gebruik van verzamelde gegevens

  Gebruik van onze diensten
  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van TMknives.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Communicatie
  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van TMknives.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Cookies
  Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

  Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van TMknives.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Doeleinden
  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Derden
  De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Keuzes voor persoonsgegevens
  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

  Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

  SMS marketing-berichten
  Door u te abonneren op T&M Knives tekstberichten, gaat u ermee akkoord geautomatiseerde marketing tekstberichten van ons te ontvangen over onze producten en diensten op het telefoonnummer dat u opgaf toen u zich inschreef, en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiezingssysteem of andere technologie. De frequentie van de berichten is terugkerend. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, EINDE, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden en HELP voor klantenondersteuning. U kunt een extra sms-bericht ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een poging om u af te melden op een andere manier dan het sms'en van de bovenstaande afmeldingscommando's geen redelijke manier is om u af te melden.

  Aanpassen/uitschrijven communicatie
  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

  Cookies uitzetten
  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Door in te stemmen met de sms-marketing van L&K GLOBAL PARTNERS bij het afrekenen en het initialiseren van een aankoop of door u in te schrijven via onze inschrijvingshulpmiddelen, stemt u in met het ontvangen van terugkerende sms-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen bij het verlaten van de kassa), sms-marketingaanbiedingen en transactionele sms'jes, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op een staats- of federale bel-me-niet lijst. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

  Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die uw draadloze provider in rekening brengt voor sms-berichten. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven van toepassing zijn.

  Voor vragen kun je HELP sms'en naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Je kunt ook contact opnemen voor meer informatie.

  We hebben te allen tijde het recht om een telefoonnummer of shortcode die we gebruiken voor de service te wijzigen. Je zult hiervan op de hoogte worden gesteld. Je stemt ermee in dat berichten die je naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte kiescode stuurt, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of onjuiste bezorging van informatie die via de service wordt verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de service.

  Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid https://tmknives.nl/pages/privacy-policy raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

  Overeenkomst tot arbitrage en verklaring van afstand van groepsacties:

  Arbitrage:

  Door onze producten of diensten te gebruiken of te kopen, gaat u ermee akkoord dat elk geschil, claim, actie of geschil tussen u en ons voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) deze Voorwaarden, of de schending daarvan; of (b) uw toegang tot of gebruik van de website van T&M Knives] (c) een vermeende schending van een federale, staats- of lokale wet, statuut of verordening (elk van deze geschillen of claims, een "Claim"), uitsluitend zal worden opgelost door middel van bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association in overeenstemming met de toepasselijke regels van de American Arbitration Association.

  Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen overeenkomen om hun geschillen en potentiële geschillen voor te leggen aan een neutrale derde persoon (een arbiter genoemd) voor een bindende beslissing, in plaats van het geschil of de geschillen te laten beslechten in een rechtszaak, voor de rechtbank, door een rechter of een juryrechtspraak. De arbiter is verplicht om schriftelijk een gemotiveerde uitspraak te doen, met inbegrip van alle feitelijke en juridische bevindingen op basis waarvan de uitspraak is gedaan. De arbiter heeft niet de bevoegdheid om juridische fouten te maken en de uitspraak van de arbiter kan worden vernietigd of gecorrigeerd door middel van een rechterlijke toetsing door een bevoegde rechtbank. De advocatenhonoraria, deskundigenkosten en andere kosten en uitgaven van elke partij in verband met de arbitrage worden gedragen door de partij die deze kosten en uitgaven maakt. 

  Arbitrageprocedures

  Vorderingen worden door één arbiter behandeld. Arbitrages worden in Nederland gehouden, maar de partijen kunnen kiezen of ze persoonlijk, telefonisch of door het indienen van documenten verschijnen. 

  Uitsluiting van arbitrage:

  Niettegenstaande de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst, kunt u ervoor kiezen om een vordering in rechte te vervolgen en niet door middel van arbitrage als u zich afmeldt voor deze arbitrageprocedures binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst een van de producten of diensten van T&M Knives koopt (de "Opt-Out Deadline"). U kunt zich afmelden door een schriftelijke kennisgeving te sturen. Uw schriftelijke kennisgeving moet bevatten (1) uw naam, (2) uw adres, en (3) een duidelijke verklaring dat u geschillen niet wenst op te lossen door middel van arbitrage. Uw beslissing om af te zien van arbitrage zal geen nadelige gevolgen hebben voor uw relatie met [Merk]. U bent verantwoordelijk voor het verzekeren van de ontvangst door T&M Knives van uw opt-out kennisgeving, en u kunt daarom wensen een kennisgeving te verzenden via middelen die een schriftelijk ontvangstbewijs voorzien.  Een opt-out verzoek ontvangen na de Opt-Out Deadline zal niet geldig zijn en u moet uw vordering in arbitrage vervolgen.

   

  Verklaring van afstand groepsgeding:

  U en T&M Knives komen overeen dat u vorderingen tegen T&M Knives alleen kunt instellen of eraan kunt deelnemen in uw respectieve individuele hoedanigheid, en niet als eiser of groepslid in een vermeende collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure.  Tenzij zowel u als T&M Knives schriftelijk anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van andere personen of partijen die zich in dezelfde situatie bevinden niet consolideren of samenvoegen en mag hij niet anderszins optreden als voorzitter van een representatieve of collectieve procedure. Niettegenstaande enige andere clausule in deze Overeenkomst, kan elke claim dat het geheel of een deel van deze Class Action Waiver niet-afdwingbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar is, alleen worden bepaald door een bevoegde rechtbank en niet door een arbiter.

   

  Vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  TMknives.nl; Onderdeel van L&K Global Partners;
  Info@TMknives.nl